PLANUL STRATEGIC PRIVIND DEZVOLTAREA R. KAZAHSTAN PANA IN ANUL 2020.

Directiile principale si obiectivele strategice stabilite pana in anul 2020 prin Planul Strategic de dezvoltare al Kazahstanului sunt:

 • Pregatirea si dezvoltarea tarii dupa depasirea perioadei de criza;
 • Diversificarea accelerata a economiei;
 • Investitiile;
 • Serviciile pentru cetateni;
 • Asigurarea acordului national , securitatii, stabilitatii si relatiilor internationale.

Pregatirea si dezvoltarea tarii dupa depasirea perioadei de criza presupune: realizarea unui complex de masuri pentru imbunatatirea climatului de afaceri, asigurarea stabilitatii sistemului financiar, elaborarea unei legislatii stabile care sa permita o crestere si o dezvoltare economica calitativa.

Diversificarea accelerata a economiei va fi asigurata prin actiuni orientate in sectoarele prioritare cum sunt prelucrarea superioara a produselor petroliere, dezvoltarea infrastructurii in sectorul de gaze, dezvoltarea metalurgiei si a productiei de produse metalurgice finite, chimia, productia farmaceutica, industria de aparare, prelucrarea superioara a produselor agricole, industria materialelor de constructii, energetica, transport, telecomunicatii.

Prioritatile majore pentru diversificarea economiei vor fi realizate in cadrul Programelor de Stat privind accelararea dezvoltarii industriale si de inovatie in perioada 2010-2014.

Serviciile pentru cetateni presupun: imbunatatirea calitatii vietii si cresterea eficentei serviciilor puse la dispozitia populatiei, crearea unui sistem de aparare sociala si accelararea modernizarii intregului complex comunal de locuinte.

Asigurarea acordului national, securitatii, stabilitatii, si relatiilor internationale presupune: concentrarea eforturilor pentru intarirea, pe mai departe, a situatiei politice interne, eliminarea pericolelor la adresa securitatii nationale si formarea unui mediu extern favorabil.

Planul Strategic prevede atingerea urmatorilor indicatori:

 • ponderea industriei prelucratoare in PIB va fi in 2015 peste 12,5%, iar in 2020 peste 13%;
 • ponderea exportului de marfuri, altele decat materii prime, in total export va creste de la 10% la 40% in anul 2015 si la 45% in anul 2020;
 • productivitatea muncii in industria prelucratoare va creste de 2 ori in anul 2015 si de 4 ori in anul 2020;
 • consumul energetic pentru obtinerea PIB va scadea cu 10% in anul 2015 si cu 25 %in anul 2020;
 • potentialul de export al complexului agrar va creste pana la 8%, in total export, in anul 2015;
 • constructiile se vor realiza cu 80% cu materiale de constructie produse in Kazahstan;
 • rafinariile autohtone vor acoperi intreg necesarul intern;
 • in urmatorii cinci ani productia si exportul de produse metalurgice vor creste de 2ori si productia chimica de 3 ori;
 • activele Fondului National al Republicii Kazahstan in anul 2020 va reprezenta 30% din PIB (cca. 90 miliarde USD);
 • PIB va creste in anul 2020 cel putin cu 1/3 din PIB inregistrat in anul 2009.

In plan economic, strategia nationala a Kazahstanului stabileste ca obiective: incadrarea in primele cele mai competitive economii ale lumii, cu un mediu de afaceri favorabil atragerii investitiilor in sectoarele secundare ale economiei pana in 2020, facand astfel economia kazaha mult mai putin vulnerabila la perturbatiile ciclice economice si financiare mondiale. Se prevede intarirea contactelor economice cu statele vecine si alte state.

Pana in anul 2020, Kazahstanul va avea suficiente resurse umane care sa permita dezvoltarea si diversificarea economiei cu o infrastructura eficienta pentru dezvoltarea afacerilor si a exporturilor. Apropierea relatiilor cu alte tari se va face pe baza dezvoltarii intensive a infrastructurii de transport si a telecomunicatiilor.

Industria manufacturiera, agricultura si serviciile vor ocupa un loc important in economia kazaha, alaturi de industria extractiva.

In baza aplicarii politicilor sanatoase la Fondului National, rezervele acestuia vor fi peste 30% din PIB. Rata inflatiei se asteapta sa se situeze intre nivelul de 5-8%.

Rata de schimb, va asigura un echilibru intre nivelurile de competitivitate intern si extern ale economiei kazahe.

REGLEMENTĂRI ÎN DOMENIUL COMERŢULUI

Activitatea de comerţ a Kazahstanului este fundamentată pe orientarea spre deschidere a economiei ţării, participarea cu drepturi egale la diviziunea internaţională a muncii şi integrarea în economia mondială. Kazahstanul nu este membru al OMC, dar este in proces de accedere, avand sprijinul UE. In aceste conditii, comertul UE cu Kazahstanul este reglementat de acorduri bilaterale sau autonome. Kazahstanul se bucura de facilitatile Sistemului Generalizat de Preferinte.

În domeniul reglementării activităţii de comerţ exterior a fost luate masuri pentru liberalizarea comerţului precum:

 • s-a eliminat contingentarea exportului de mărfuri;
 • s-a redus lista mărfurilor pentru care este solicitată licenţă;
 • au fost eliminate taxele vamale de export la toate mărfurile cu excepţia exportului de cereale, petrol, gaze naturale şi metale neferoase;
 • s-a eliminat practica acordării de scutiri vamale şi fiscale;
 • s-a desfiinţat instituţia exportatorilor speciali;
 • au fost înfiinţate o serie de zone economice libere;
 • a fost elaborată o schemă de preferinţe pentru ţările slab dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare;
 • pentru prevenirea importului unor mărfuri de calitate inferioară a fost perfecţionat sistemul de control tehnic, sanitar, fito-sanitar şi de altă categorie;

Aproximativ o treime din mărfurile prevăzute în Tariful vamal de import al Kazahstanului sunt scutite de taxa vamală. Cuantumul taxei vamale de import este cuprins între 5 şi 20% pentru marea majoritate a poziţiilor tarifare din Tariful vamal al Kazahstanului. Cele mai mari taxe vamale, respectiv 100%, sunt prevăzute pentru spirt etilic nedenaturat de concentraţie cel puţin 80% din volum şi spirt etilic denaturat şi alt fel de spirt de orice concentraţie. Depăşesc pragul de 20% taxele vamale pentru peşte, conserve de peşte, icre, zahăr alb, drojdii active, ape minerale, hrană pentru câini, ţigări şi articole din tutun, sulfură de sodiu, parfumuri, chibrituri, pelicule cinematografice, pelicule din polimeri, produse din mase plastice, covoare, ţesături speciale, produse textile finite, lame de bărbierit, tacamuri şi diferite ustensile de bucătărie de tăiat, rame sau armături din metale preţioase, armament şi muniţie, căţi de joc şi mese speciale pentru cazinouri.

Sunt scutite de plata taxelor vamale mijloacele de transport care efectuează transporturi internaţionale, mărfurile introduse cu caracter umanitar şi sub forma de asistenţă tehnică, utilajele tehnologice achiziţionate în contul bugetului şi a împrumuturilor externe, utilaje şi părţi de completare ca aport al investitorului străin 12 la fondul de capital al întreprinderii mixte, mărfurile cu regim de import/export temporar şi cele introduse pentru reprezentanţele diplomatice străine acreditate în Kazahstan şi personalul acestora.

Regimul licenţelor de export şi import

Prin HG Nr. 1037 din 30 iunie 1997 a Guvernului Republicii Kazahstan, au fost stabilite regulile de eliberare a licenţelor de import şi export precum şi lista mărfurilor care se supun acestor măsuri. În general, se eliberează licenţe pentru exportul următoarelor mărfuri: animale şi plante sălbatice; armament şi tehnică militară; materiale nucleare, tehnologii, utilaje şi instalaţii, materiale speciale nenucleare, deşeuri nucleare; aparatură Rontgen, aparate şi utilaje care folosesc substanţe radioactive şi izotopi radioactivi; oase de elefant, coarne, copite; materii prime pentru medicamente de provenienţă animalieră sau din plante, fosfor, materii prime, materiale, aparatură, instalaţii, tehnologii care ar putea fi utilizate la fabricarea armelor nucleare şi a altor tipuri de arme de distrugere în masă, mijloace şi aparatură de cifrat, substanţe explozive, pietre semipreţioase, arme civile şi de serviciu, mijloace de protecţie împotriva substanţelor otrăvitoare şi părţi ale acestora.

Licenţa se eliberează pentru o singura categorie de marfă de către instituţia abilitată prin lege, în termen de cel mult o lună de la predarea documentelor. Pentru întreprinzătorii mici, termenul de eliberare a licenţelor este de 10 zile de la predarea documentelor. Termenul de valabilitate a licenţei este de cel mult un an calendaristic începând cu data eliberării licenţei. Termenul de valabiltate a licenţei poate fi prelungit până la terminarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, dar nu mai mult de un an calendaristic. Pentru prelungirea termenului de valabilitate a licenţei, deţinătorul acesteia prezintă în scris organului emitent, motivele acestei solicitări.

Pentru obţinerea licenţei se depun următoarele documente:

 1. cerere tip de obţinere a licenţei
 2. copia contractului de vânzare-cumpărare sau a altui document de expropriere dintre participanţii la operaţiunea de comerţ exterior şi originalul acestora pentru confruntare
 3. contractul dintre exportator şi producător, sau importator şi consumator de marfă, dacă cel care solicită licenţe este un intermediar
 4. certificatul privind înregistrarea de stat
 5. document care să certifice plata taxelor pentru eliberarea licenţei
 6. licenţa organului de stat corespunzător împuternicit pentru desfăşurarea anumitor genuri de activitate
 7. aprobarea Guvenului R. Kazahstan sau a organului de stat împuternicit pentru fiecare tip de mărfuri, conform legii în vigoare
 8. opisul cu documentele prezentate.

Taxe şi impozite

Impozitele care se plătesc în Kazahstan sunt: impozitul pe venit corporativ, impozitul pe venit individual, taxa pe valoarea adăugată, accize, taxă de rentă pentru petrolul brut exportat şi gazele condensate, taxe şi plăţi speciale pentru cei care exploatează subsolul, impozitul social, impozitul pe pământ, impozitul pe mijloacele de transport, impozitul pe proprietate. Nivelul acestor taxe este stabilit prin acte normative separate.

Cuantumul TVA în Kazahstan este de 12%.

Alte taxe care se plătesc în Kazahstan sunt:

 • Taxa pe venitul corporatiei 20% (2010), atat pentru entitatile juridice rezidente cat si nerezidente care opereaza in Kazahstan printr-o companie permanent inregistrata (pt nerezidenti trebuie corelat cu taxa pentru filiala).
 • TVA – Valoarea TVA este de 12% si se aplica volumului de vanzari pe teritoriul Kazah si produselor si serviciilor importate in Kazahstan. Pragul cifrei de afaceri pentru înregistrarea ca plătitor de impozit pe valoarea adăugată este de approx EUR 195.000. Valoarea TVA la export este de 0%.
 • Taxa pe venit personal 10% pentru rezidenti si 15% pt nerezidenti.
 • Taxa sociala Platita de entitatile sociale cu 11% din salariile si beneficiile incluse ale angajatilor.
 • Taxa pe profit a filialei 15% platibili la valoarea venitului net dupa taxarea venitului corporativ a sediului central al entitatii juridice cu sediul in Kazahstan.
 • Impozitul pe venit retinut la sursa de plată. Impozitul pe venit retinut la sursa de plată este pus pe venitul nonrezidentilor din surse kazahe. Nivelul actual este de 15% in cele mai multe cazuri. Pentru rezidenti din “zone neimpozitate” nivelul taxei este de 20%. Un nivel de 5% se aplica veniturilor provenite din veniturile din primele de asigurare plătibile în conformitate cu acordurile de risc de reasigurare si din veniturile provenite din servicii de transport international.
 • Taxa pe proprietate. Taxa pe proprietate se aplica pe cladiri si este de 1,5 % pentru entitati juridice.
 • Accize. Se aplica la alcool (pana la 3 EUR /litru), lichioruri (pana la 2,5 EUR /litru), tigari (pana la 5 EUR /buc), benzina (pana la 25 EUR/tona), titei (0 EUR/tona), condensat (0 EUR /tona) masini cu motor peste 3000 cc (0,5 EUR /cc) produs in Kazahstan sau importat in Kazakhstan.
 • Taxa de inchiriere la export. Taxa de inchiriere aplicata la exportul de titei, condensat si carbune, depinde de pretul pietei (de la 0% cand barilul este 20 USD pana la 32% cand barilul de titei ajunge la 200 USD sau peste).
 • Taxe pentru venituri ascunse. Taxele de acest tip includ bonusurile de semnatura, bonusuri rezultate din operatiuni comerciale, plati pentru compensarea costurilor istorice, taxe pe productia de minerale si taxa pe profitul in exces.
 • Taxa pe vehicul Bazata pe capacitatea motorului, greutate si nr locuri.
 • Taxa pe teren. Se aplica entitatilor juridice care detin terenuri sau au dreptul de utilizare.
 • Alte taxe. Include taxe speciale, inclusiv pentru jocuri de noroc, pentru inregistrare, licentiere, poluarea mediului, utilizarea resurselor de apa, paduri, etc (taxă pentru folosirea pământului; taxă pentru folosirea resurselor de apă din surse de suprafaţă, taxă pentru poluarea mediului înconjurător, taxă de exploatare a lumii animale, taxă de utilizare a pădurilor, taxă pentru folosirea parcurilor şi rezervaţiilor naturale protejate în mod deosebit, taxă pentru utilizarea benzii de frecvenţă radio, taxă pentru punerea la dispoziţie a legăturii telefonice interorăşeneşti şi internaţionale, taxă pentru utilizarea căilor maritime de comunicaţie, taxă pentru amplasarea în exterior a reclamei).

De asemenea, mai sunt cunoscute taxe pentru: înregistrarea de stat a persoanelor juridice, taxă pentru înregistrarea întreprinzătorilor individuali, taxă pentru înregistrarea de stat a drepturilor pentru proprietate imobiliară şi afaceri cu aceasta, taxă pentru înregistrarea de stat a bunurilor mobile ipotecate, taxă pentru înregistrarea mijloacelor radioelectronice şi dispozitivelor de înaltă frecvenţă, taxă pentru înregistrarea mijloacelor de transport mecanice şi remorcilor, taxă pentru înregistrarea vaselor maritime, fluviale şi de dimensiuni mici, taxă pentru înregistrarea navei ipotecate sau navei care se construieşte, taxă pentru înregistrarea aeronavelor, taxă pentru înregistrarea medicamentelor, taxă pentru înregistrarea drepturilor de creaţie şi obiectelor asociate de drept, a contractelor de liceţă pentru folosirea creaţiei şi obiectelor asociate de drept, taxă privind tranzitul mijloacelor de transport auto a teritoriului Kazahstanului, taxe de la desfăşurarea licitaţiilor, taxă de licenţă pentru dreptul de a desfăşura anumite tipuri de activităţi, taxă pentru eliberarea autorizaţiei privind întrebuinţarea bandei de frecvenţă de către posturile de radio şi televiziune.

CARACTERISTICILE MEDIULUI CONCURENŢIAL

Pornind de la cerinta expresa a Guvernului kazah de a implementa intr-o masura cat mai mare a experientei externe integrand forta de munca si tehnologia locala si coreland cu dorinta unei prezente cat mai indelungate pe piata, trebuie sa ia in calcul inregistrarea ca o companie locala sau formarea unui parteneriat cu o companie locala. Dezvoltarea afacerilor in Kazahstan necesita rabdare si determinare in a depasi dificultatile birocratice. Succesul depinde insa in mare masura de profesionalismul echipei de negociere, dar si de calitatea produsului/serviciului oferit.

Oportunitati de afaceri

Principalele sectoare de interes sunt:

 • Dezvoltarea si aplicarea tehnologiilor noi, cercetare, proiectare, in domeniul petrochimiei
 • Sectorul exploatare resurse minerale (petrol, gaze naturale, metale, minerit)
 • Tratamentul si procesarea deseurilor solide si lichide
 • Tratarea scurgerilor de titei si a deseurilor
 • Productia de utilaje si echipamente (sectorul energetic, petrochimie, etc)
 • Telecomunicatii
 • Transporturi/infrasturctura (cale ferata si drumuri)
 • Constructii civile (materiale de constructii)
 • Pregatirea resurselor umane

NORME PRIVIND ACORDAREA VIZEI DE INTRARE ÎN KAZAHSTAN ŞI REGIMUL STRĂINILOR

Cetăţenii români care doresc să călătorească în R. Kazahstan au nevoie de viză de intrare. În România vizele se obţin de la Ambasada Republicii Kazahstan din Bucureşti. MAE local a informat misiunile diplomatice ale statelor membre UE despre decizia autorităţilor locale privind introducerea, în mod unilateral, a unor facilităţi în acordarea de vize de intrare cetăţenilor din 35 de state, între care şi România. Astfel, viza se acordă în curs de 1-3 zile, se elimină necesitatea prezentării unei invitaţii, a unui extras de cont , a biletelor de transport dus-întors, nu se mai impune prezenţa posesorului paşaportului, iar în cazul unor urgente nu se va proceda la o taxare suplimentară.

Cetăţenii români care călătoresc în R. Kazahstan au obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data trecerii frontierei de stat, să se înregistreze la serviciul Poliţiei de Migraţie din cadrul MAI local, dacă intrarea în R. Kazahstan nu s-a realizat prin cele 12 aeroporturi internaţionale.Pentru persoanele care stau mai mult de 30 zile în Kazahstan, Poliţia de Migraţie (OVIR – Office of Visas and Registration) poate solicita şi prezentarea unor certificate de test HIV, nu mai vechi de o lună. Călătoria cetăţenilor străini în unele zone din apropierea frontierei cu China necesită obţinerea unui permis special de la autorităţi.