Asociaţia “Clubul European al Oamenilor de Afaceri” a fost înfiinţată în anul 2008 la iniţiativa unui grup de firme private, interesate în a realiza un schimb de experienţă în vederea dezvoltării mediului de afaceri şi identificarea unor oportunităţi de business pe pieţele internaţionale.

CEOA este o asociaţie cu personalitate juridică de drept privat fără scop lucrativ, care prin contribuţia sa şi prin activitatea desfăşurată doreşte să susţină relaţiile economice cu comunităţile de afaceri din alte ţări, venind în sprijinul oamenilor de afaceri.

Dintre obiectivele CEOA fac parte:

 • promovarea comunicării, cooperării şi a dialogului social permanent între oamenii de afaceri din Europa şi alte state.
 • extinderea continuă, a relaţiilor economice ale României cu alte state, pe bază de egalitate, parteneriat şi avantaj reciproc.
 • crearea condiţiilor favorabile pentru promovarea unor firme moderne, pentru creşterea schimburilor comerciale şi a cooperării economice, tehnico–ştiinţifice precum şi încurajarea dezvoltării cooperării în domeniul investiţiilor de capital.
 • acordarea de asistenţă juridică de bază, internă şi internaţională, membrilor clubului.

Vă invităm să deveniţi unul dintre membrii asociaţiei, pentru a putea participa la toate activităţile şi întâlnirile noastre, pentru a beneficia de:

 • colaborarea cu autorităţile centrale şi locale din România şi din alte state, precum şi cu Ambasadele, Oficiile Consulare şi secţiile economice ale ambasadelor acestor ţări, organizarea de reprezentanţe în ţările europene sau alte state ale lumii, organizarea de congrese, conferinţe, simpozioane, dezbateri, workshop-uri;
 • organizarea şi administrarea de târguri şi expoziţii, atât în România, cât şi în Europa şi alte state ale lumii;
 • diverse studii referitoare diferite sectoare economice din Romînia sau la comerţul României cu alte state;
 • sprijin acordat pentru participarea la proiecte cu finanţare europeană;
 • realizarea unor instrumente de comunicare, în scopul promovării unor reţele tematice structurate şi durabile şi difuzării rezultatelor acestor acţiuni;
 • promovarea conceptului de înfrăţire între oraşe, iniţierea, revitalizarea şi dezvoltarea relaţiilor de înfrăţire, schimburi de bune practici şi acumularea de experienţă în sprijinirea înfrăţirii oraşelor în Europa;
 • stimularea acţiunii, dezbaterii şi reflecţiei legate de cetăţenia europeană şi democraţie, valori împărtăşite, istorie şi cultură comune;
 • promovarea pluriculturalismului prin organizarea de activitaţi în domeniul cultural, atât cu parteneri din ţară cât şi prin programe europene, cu parteneri din alte ţări.

Cotizaţia anuală este de 100 EUR.

Pentru amănunte, vă rugăm să ne contactaţi.

 

 

Formulare:

Invitatie de a deveni membru CEOA

Cerere de înscriere – română

Application for registration